USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 77

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu změny a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1975) podle doporučení Stálé komise RVHP pro zahraniční obchod, učiněného na jejím

54. zasedání po projednání na 88. zasedání Výkonného výboru RVHP

(tisk 71)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 13. prosince 1979 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se změnami a doplněním Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1975) podle doporučení Stálé komise RVHP pro zahraniční obchod, učiněného na jejím 54. zasedání po projednání na 88. zasedání Výkonného výboru RVHP.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP