USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 78

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Všeobecné podmínky specializace a kooperace výroby mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci, schválené 88. zasedáním Výkonného výboru

Rady vzájemné hospodářské pomoci dne 18. ledna 1979 (tisk 73)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 13. prosince 1979 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Všeobecnými podmínkami specializace a kooperace výroby mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci a s jejich aplikací ve smyslu § 1 těchto Všeobecných podmínek.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP