USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 82

k návrhu na zproštění na vlastní žádost funkce soudce z povolání vojenského soudu (tisk 72)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 13. prosince 1979 podle § 52 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona č. 156/1969 Sb.

zprošťuje

ze zdravotních důvodů

pplk. Jaroslava Odehnala

funkce soudce z povolání vyššího vojenského soudu Tábor.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
lndra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP