USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 83

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na odvolání z funkce soudce a z funkce náměstka předsedy Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 76)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 13. prosince 1979 podle § 51 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona č. 156/1969 Sb.

odvolává

plk. JUDr. Františka Helešice

z funkce soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky a z funkce náměstka předsedy Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP