USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 84

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudce a náměstka předsedy Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 76)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 13. prosince 1979 podle § 43 odst. 2 a § 44 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona číslo 156/1969 Sb.

volí

plk. JUDr. Emanuela Kubína

soudcem Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky a náměstkem předsedy Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP