USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 93

k vládnímu návrhu, kterým se podle článku 19 odst. 5b) a odst. 6b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluv a doporučení přijatých na 63. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1977 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky (tisk 81)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 10. dubna 1980 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky k úmluvám a doporučením přijatým na 63. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1977.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP