USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 94

k návrhu na zproštění na vlastní žádost funkce soudce z povolání vyššího vojenského soudu (tisk 82)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 10. dubna 1980 podle § 52 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona č. 156/1969 Sb.

zprostilo

pro splnění podmínek nároku na starobní důchod

pplk. JUDr. Zdeňka Dočekala

funkce soudce z povolání vyššího vojenského soudu Příbram.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP