USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNI

č. 96

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu místopředsedkyně, náměstků předsedy a soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 86)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. května 1980

zvolilo

1. podle § 43 odst. 2, § 44 odst. 1, 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, jehož úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 19 1970 Sb.,

soudkyní, místopředsedkyní a náměstkyní předsedy Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky

JUDr. Annu Vaškovou

soudcem a náměstkem předsedy Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky

JUDr. Karla Matyse

2. podle § 43 odst. 2 citovaného zákona soudci Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky

JUDr. Miroslava Adama

JUDr. Emila Baniče

JUDr. Jozefa Buzalku

JUDr. Ladislava Červenku

JUDr. Josefa Dudka

JUDr. Jaroslava Faru

JUDr. Jana Hlavičku

JUDr. Milana Pokorného

JUDr. Bohumila Repíka, CSc.

JUDr. Oldřicha Rolence

JUDr. Františka Vladíka

plk. JUDr. Jiřího Berana

plk. JUDr. Jaromíra Buršíka

pplk. JUDr. Václava Horáka

pplk. JUDr. Vojtěcha Lyacha

pplk. JUDr. Františka Matějku

plk. JUDr. Miroslava Žáka


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP