USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 97

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců z povolání vojenských soudů (tisk 87)

Federální shromážděni Československé socialistické republiky na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. května 1980

zvolilo

podle § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona č. 156/1969 Sb. soudce z povoláni vojenských soudů:

vyššího vojenského soudu Příbram

pplk. Jiřího Brunclíka

mjr. Josefa Hendrycha

npor. Víťazoslava Matulu

plk. JUDr. Rudolfa Mlčáka

pplk. Zdeňka Moutelíka

plk. JUDr. Mojmíra Pospíšila

pplk. Rudolfa Sedláka

vyššího vojenského soudu Tábor

plk. JUDr. Miroslava Bárteka

pplk. JUDr. Jiřího Bernáta

pplk. JUDr. Miloše Horáčka

kpt. Bohuslava Konráda

pplk. JUDr. Oldřicha Kučeru

pplk. JUDr. Jiřího Prouzu

vyššího vojenského soudu Trenčín

mjr. JUDr. Stanislava Hájička

kpt. Vladimíra Hudáka

por. Františka Kováče

plk. JUDr. Andreje Krajňáka

npor. Igora Maukše

por. Ondreje Samaše

plk. JUDr. Karola Tótha

vojenského obvodového soudu Praha

pplk. JUDr. Jana Lansberga

por. Jana Svobodu

plk. JUDr. Libora Zlatníka

vojenského obvodového soudu Litoměřice

pplk. JUDr. Stanislava Hulce

vojenského obvodového soudu Plzeň

pplk. JUDr. Milana Nováka

plk. JUDr. Josefa Příhodu

vojenského obvodového soudu Brno

plk. JUDr. Miroslava Donutila

pplk. Milana Horkela

plk. JUDr. Karla Mrňu

vojenského obvodového soudu Hradec Králové

plk. JUDr. Stanislava Fišera

pplk. Ladislava Holuba

pplk. Milana Zdražila

vojenského obvodového soudu České Budějovice

pplk. JUDr. Milana Jančíka

plk. JUDr. Miroslava Matulu

vojenského obvodového soudu Olomouc

pplk. Zdeňka Johna

por. Lubomíra Klimáčka

plk. JUDr. Rudolfa Seluckého

vojenského obvodového soudu Bratislava

pplk. Jána Plaňavského

npor. Stanislava Rizmana

vojenského obvodového soudu Prešov

plk. JUDr. Juraje Beera

mjr. JUDr. Jána Vorobela


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP