USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 98

k návrhu ústředního výboru Komunistické strany Československa a ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 22. května 1980

zvolilo

Gustáva Husáka

prezidentem Československé socialistické republiky.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP