USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 103

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou, podepsaná ve Vietname dne 17. února 1980 (tisk 93)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 22. října 1980 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou, podepsanou ve Vietname dne 17. února 1980.


Tomášik v. r., Kryll v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP