USNESENÍ FEDERALNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 104

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství, podepsaná v Moskvě dne 4. června 1980 (tisk 94)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 22. října 1980 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství, podepsanou v Moskvě dne 6. června 1980.


Tomášik v. r., Kryll v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP