USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 113

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Madridě dne 8. května 1980 (tisk 97)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 16. prosince 1980 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsanou v Madridě dne 8. května 1980.


Tomášik v. r., Kryll v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP