USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 116

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou, podepsaná v Athénách dne 22. října 1980 (tisk 102)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 16. prosince 1980 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Konzulární úmluvou mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou, podepsanou v Athénách dne 22. října 1980.


Tomášik v. r., Kryll v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP