USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 123

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Alžíru dne 4. února 1981 (tisk 111)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. května 1981 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsanou v Alžíru dne 4. února 1981.


Kocinová v. r., Kryll v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP