USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁZDĚNÍ

č. 124

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 113)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. května 1981 podle § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, jehož úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 19/1970 Sb.,

zvolilo

JUDr. Oldřicha Jehličku

plk. JUDr. Oldřicha Fuksu

soudci Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.


Kocinová v. r., Kryll v. r.
lndra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP