USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 125

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudce z povolání vojenského soudu (tisk 112)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. května 1981 podle § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona č. 156/1969 Sb.

zvolilo

pplk. JUDr. Rudolfa Hanáka

soudcem z povolání vojenského obvodového soudu Brno.


Kocinová v. r., Kryll v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP