Vystoupení hostů na schůzích České národní rady

 

H A B A R T Bedřich

 

předseda Českého cenového úřadu

   

8.ČNR,22.3.1983,114-117

odůvodnění T 52

   
   

K A P E K Antonín

 

člen předsednictva ÚV KSČ a vedoucí tajemník městského výboru KSČ v Praze

   

9.ČNR,28.6.1983,135-142

ke zprávě vl.ČSR o rozvoji hl.m.Prahy

   
   

K E J Z L A R Karel

 

předseda Nejvyššího soudu ČSR

 
   

6.ČNR,9.11.1982,163-164

ke zvolení do funkce př.Nejvyš.soudu ČSR

10.ČNR,31.10.1983,66-73

ke zprávě gen.prokurátora a o stavu socialistické zákonnosti

17.ČNR,25.6.1985,79-90,153-154

zpráva Nejvyš.soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti

   
   

K R U P A U E R Jaroslav

 

generální prokurátor ČSR

 
   

6.ČNR,9.11.1982,156-158

k návrhu na vyslovení souhlasu s trestním stíháním soudce Rovenského

10.ČNR,31.10.1983,37-51

zpráva gen.prokurátora o stavu socialistické zákonnosti

17.ČNR,25.6.1985,132-138

ke zprávě Nejvyš.soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti

   
   

K U D R N A Karel

 

předseda Československé akademie zemědělské

   

7.ČNR,21.12.1982,111-119

ke zprávě vl.ČSR o plnění úkolů zemědělské a potravinářské výroby v 7.pětiletce

   
   

K V A S I L Bohumil

 

předseda Československé akademie věd

   

6.ČNR,9.11.1982,110-117

ke zprávě vl.ČSR o uplatňování vědeckotechnického rozvoje, modernizace a rekonstrukce v odvětvích řízených vl.

   

Ř Í M A N Josef

 

místopředseda Československé akademie věd

   

16.ČNR,1.4.1985,47-58

ke zprávě vl.ČSR o realizaci rozvoje zemědělsko-průmyslového komplexu z hlediska rozpracování závěrů 11.zasedání ÚV KSČ k současným úkolům a dlouhodobému rozvoji zemědělství a dalších odvětví zabezpečující výživu lidu

   
   

Š T A F A František

 

primátor hlavního města Prahy

 
   

9.ČNR,28.6.1983,121-125

ke zprávě vl.ČSR o rozvoji hl.m.Prahy

   
   

V Í Š E K Vlastimil

 

předseda Českého ústředního výboru Československého červeného kříže

   

13.ČNR,26.6.1984,126-129

ke zprávě vl.ČSR o dosažené úrovni a perspektivách zdravotnictví v krajích a okresech

   

Z Í K A Ladislav

 

předseda Českého báňského úřadu

 
   

4.ČNR,27.4.1982,104-105,106-107

odůvodnění T 22

 

 

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP