Vláda České socialistické republiky

 • Korčák Josef

předseda vlády

jmenován: 18.6.1981

demise: 19.6.1986

 • Adamec Ladislav

místopředseda vlády

jmenován: 18.6.1981

demise: 19.6.1986

 • Hamerník Emilian

ministr práce a sociálních věcí

jmenován: 18.6.1981

demise: 19.6.1986

 • Hruzík Ladislav

ministr lesního a vodního hospodářství

jmenován: 18.6.1981

zemřel: 12.4.1982

 • Jakubík Antonín

ministr obchodu

jmenován: 18.6.1981

demise: 19.6.1986

 • Jung Josef

ministr vnitra

jmenován: 18.6.1981

demise: 19.6.1986

 • Kalina František

ministr lesního a vodního hospodářství

jmenován: 27.4.1982

demise: 19.6.1986

 • Kapoun Miroslav

ministr průmyslu

jmenován: 18.6.1981

demise: 19.6.1986

 • Kašpar Antonín

ministr spravedlnosti

jmenován: 18.6.1981

demise: 19.6.1986

 • Klusák Milan

ministr kultury

jmenován: 18.6.1981

demise: 19.6.1986

 • Kopřiva Ladislav

ministr

jmenován: 17.12.1981

demise: 19.6.1986

 • Krč Zdeněk

místopředseda vlády

předseda České plánovací komise

jmenován: 20.6.1983

demise: 19.6.1986

 • Löbl Karel

ministr

jmenován: 18.6.1981

demise: 19.6.1986

 • Polák Karel

ministr stavebnictví

jmenován: 18.6.1981

demise: 19.6.1986

 • Prokopec Jaroslav

ministr zdravotnictví

jmenován: 18.6.1981

demise: 19.6.1986

 • Rázl Stanislav

místopředseda vlády

předseda České plánovací komise

jmenován: 18.6.1981

odvolán: 20.6.1983

 • Svoboda Vlastimil

ministr

předseda Výboru lidové kontroly

jmenován: 18.6.1981

demise: 19.6.1986

 • Šrámek František

ministr výstavby a techniky

jmenován: 18.6.1981

demise: 19.6.1986

místopředseda vlády

jmenován: 20.6.1983

demise: 19.6.1986

předseda České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

jmenován: 31.10.1983

demise: 19.6.1986

 • Tlapák Jaroslav

ministr financí

jmenován: 18.6.1981

demise: 19.6.1986

 • Toman František

ministr

jmenován: 18.6.1981

zemřel: 20.9.1981

 • Toman Miroslav

ministr zemědělství a výživy

jmenován: 18.6.1981

odvolán: 20.6.1983

 • Třeška Vladislav

ministr zemědělství a výživy

jmenován: 20.6.1983

demise: 19.6.1986

 • Vondruška Milan

ministr školství

jmenován: 18.6.1981

demise: 19.6.1986

 • Zuska Zdeněk

místopředseda vlády

jmenován: 18.6.1981

zemřel: 17.12.1982

 

 

 

 

Vystoupení členů vlády České socialistické republiky na schůzích České národní rady

   
   

K O R Č Á K Josef

 

předseda vlády ČSR

 
   

2.ČNR,6.7.1981,11-34,129-132

programové prohlášení vl.

8.ČNR,21.3.1983,9-22,106-107

zpráva vl.ČSR o plnění programového prohlášení

18.ČNR,21,22..10.1985,8-22,

103-104

zpráva vl.ČSR o plnění programového prohlášení

   
   

H A M E R N Í K Emilian

 

ministr práce a sociálních věcí ČSR

 
   

6.ČNR,8.11.1982,45-49

odůvodnění T 36

10.ČNR,31.10.1983,22-24

odůvodnění T 63

14.ČNR,23.10.1984,72-77

ke zprávě vl.ČSR o rozvoji Severočeského kraje

   
   

J A K U B Í K Antonín

 

ministr obchodu ČSR

 
   

3.ČNR,17.12.1981,110-114

odůvodnění T 9

   
   

J U N G Josef

 

ministr vnitra ČSR

 
   

3.ČNR,17.12.1981,131-134

odůvodnění T 8

4.ČNR,27.4.1982,11-29,100

zpráva vl.ČSR o realizaci opatření k dalšímu zdokonalení práce NV a jimi řízených organizací

4.ČNR,27.4.1982,37-40

odůvodnění T 21

6.ČNR,8.11.1982,9-16

odůvodnění T 35

10.ČNR,31.10.1983,27-29

odůvodnění T 64

11.ČNR,20.12.1983,78-91,147

zpráva vl.ČSR o zabezpečení úkolů vyplývajících ze 6.zasedání ÚV KSČ a 4.schůze ČNR

19.ČNR,17.12.1985,125-132

odůvodnění T 120

   
   

K A P O U N Miroslav

 

ministr průmyslu ČSR

 
   

12.ČNR,3.4.1984,86-96,147

zpráva vl.ČSR o využití druhotných surovin

14.ČNR,23.10.1984,109-110

ke zprávě vl.ČSR o rozvoji Severočeského kraje

   
   
   
   
   

K A Š P A R Antonín

 

ministr spravedlnosti ČSR

 
   

11.ČNR,19.12.1983,71-72

odůvodnění T 66

17.ČNR,25.6.1985,119-124

ke zprávě Nejvyš.soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti

   
   

K R Č Zdeněk

 

místopředseda vlády ČSR

předseda České plánovací komise

 
   

15.ČNR,17.12.1984,12-31

zpráva vl.ČSR o prováděcím stát.plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na r.1985

19.ČNR,16.12.1985,16-31

odůvodnění T 122 a zpráva vl.ČSR o zhodnocení plnění plánu rozvoje národního hospodářství v r.1985

   
   

P O L Á K Karel

 

ministr stavebnictví ČSR

 
   

5.ČNR,29.6.1982,76-87

zpráva vl.ČSR o plnění úkolů stavebnictví

   
   

P R O K O P E C Jaroslav

 

ministr zdravotnictví ČSR

 
   

7.ČNR,20.12.1982,58-65

k T 45

13.ČNR,26.6.1984,77-92,153-156

zpráva vl.ČSR o dosažené úrovni a perspektivách zdravotnictví v krajích a okresech

   
   

R Á Z L Stanislav

 

místopředseda vlády ČSR

předseda České plánovací komise

 
   

3.ČNR,16.12.1981,10-22

odůvodnění T 10

   
   

Š R Á M E K František

 

místopředseda vlády ČSR

ministr výstavby a techniky ČSR

předseda České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

   

6.ČNR,9.11.1982,56-70,151

zpráva vl.ČSR o uplatňování vědeckotechnického rozvoje, modernizace a rekonstrukce v odvětvích řízených vl.

9.ČNR,28.6.1983,68-86,142-143

zpráva vl.ČSR o rozvoji hl.m.Prahy

10.ČNR,31.10.1983,12-17

odůvodnění T 65

14.ČNR,23.10.1984,13-35,111-112

zpráva vl.ČSR o rozvoji Severočeského kraje

T L A P Á K Jaroslav

 

ministr financí ČSR

 
   

3.ČNR,16.12.1981,22-50

odůvodnění T 11

5.ČNR,28.6.1982,10-22

odůvodnění T 30

7.ČNR,20.12.1982,10-22

odůvodnění T 45

7.ČNR,20.12.1982,67-68

odůvodnění T 43

9.ČNR,27.6.1983,10-25

odůvodnění T 57

11.ČNR,19.12.1983,9-22

odůvodnění T 73

11.ČNR,20.12.1983,147-148

ke zprávě vl.ČSR o zabezpečování úkolů vyplývajících ze 6.zasedání ÚV KSČ a 4.schůze ČNR

13.ČNR,25.6.1984,10-25

odůvodnění T 85

15.ČNR,17.12.1984,44-63

odůvodnění T 96

15.ČNR,18.12.1984,130-136

odůvodnění T 97, T 99

17.ČNR,24.6.1985,10-22

odůvodnění T 110

19.ČNR,16.12.1985,40-52

odůvodnění T 123

19.ČNR,17.12.1985,143-144

odůvodnění T 118, T 119

20.ČNR,15.5.1986,10-26,84

odůvodnění T 144

   
   

T O M A N Miroslav

 

ministr zemědělství a výživu ČSR

 
   

7.ČNR,21.12.1982,71-89

zpráva vl.ČSR o plnění úkolů zemědělské výroby a potravinářského průmyslu v 7.pětiletce

7.ČNR,21.12.1982,155-156

odůvodnění T 44

   
   

T Ř E Š K A Vladislav

 

ministr zemědělství a výživy ČSR

 
   

10.ČNR,1.11.1983,97-114

zpráva vl.ČSR o rozvoji rostlinné výroby a chovu skotu do r.1990

16.ČNR,1.,2.4.1985,9-23,118

zpráva vl.ČSR o realizaci rozvoje zemědělsko-průmyslového komplexu z hlediska rozpracování závěrů 11.zasedání ÚV KSČ k současným úkolům a dlouhodobému rozvoji zemědělství a dalších odvětví zabezpečující výživu lidu

   
   

V O N D R U Š K A Milan

 

ministr školství ČSR

 
   

12.ČNR,2.4.1984,9-24

zpráva vl.ČSR o rozvoji školství

12.ČNR,2.4.1984,34-36

odůvodnění T 80, T 80a

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP