Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

1

Uznesenie

Slovenskej národnej rady

z 18. júna 1981

o voľbe komisie Slovenskej národnej rady na zisťovanie výsledkov hlasovania

Slovenská národná rada zvolila

za členov komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania týchto poslancov Slovenskej národnej rady

Boženu K i k l o š o v ú Jána P i k u l u Jozefa P o l á k a Andreja S ú l e t y h o Jána V e l e s a.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič v. r.

Overovatelia:

Ján Králik v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP