Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

2

Uznesenie

Slovenskej národnej rady z 18. júna 1981

o voľbe predsedu a ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada zvolila

za predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady poslanca Daniela F u t e j a,

za členov Mandátového a imunitného výboru SNR

Štefana Fábryho Fedora G u l l u Jozefa Kováčika Ernesta K r i ž a n a Vieru Lehotskú Karola Lukáča Miloša Marku Františka Mitanu Jozefa M j a r t a n a Jána Stencla.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič v. r.

Overovatelia:

Ján Králik v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP