Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

4

Uznesenie

Slovenskej národnej rady z 18. júna 1981

o určení počtu členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, počtu podpredsedov Slovenskej národnej rady a o zriadení výborov Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada

A. u r č i l a, že

1. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady bude mať 21 členov,

2. Slovenská národná rada bude mať 4 podpredsedov;

B. zriadila

okrem Mandátového a imunitného výboru SNR ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány tieto ďalšie výbory Slovenskej národnej rady pre hlavné oblasti štátnej a spoločenskej činnosti:

Ústavnoprávny výbor SNR Výbor SNR pre plán a rozpočet Výbor SNR pre priemysel a stavebníctvo Výbor SNR pre pôdohospodárstvo a výživu Výbor SNR pre obchod, služby a dopravu Výbor SNR pre národné výbory a národnosti Výbor SNR pre vecí sociálne a zdravotné Výbor SNR pre školstvo a kultúru.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič v. r. Overovatelia: Ján Králik v. r. Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP