Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

5 Uznesenie

Slovenskej národnej rady z 18. júna 1981

o voľbe predsedu SNR, podpredsedov SNR a ďalších členov Predsedníctva SNR

Slovenská národná rada zvolila

za predsedu Slovenskej národnej rady Viliama Šalgoviča, za podpredsedov Slovenskej národnej rady; Matúša B e n y ó a, Františka H a g a r u, Annu Kretovú a Jozefa P o l á k a,

za ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady Ladislava Abraháma, Branislava B í r o š a, Jána B l c h á č a, Vladimíra F a š a n g a, Jaroslava F i l u, Daniela F u t e j a, Jozefa G á l u, Fedora G u 11 u, Jána K u r j a t k u, Vojtecha L i g á r t a, Elenu Litvajovú, Juraja Moravca, Oľgu Pšúrikovú, Jána Soloviča, Petronelu Višňovcovú a Michala Zuzuľáka.

Predseda

Slovenskej národnej rady Viliam Šalgovič v. r.

Overovatelia:

Ján Králik v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP