Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

7

Uznesenie

Slovenskej národnej rady z 18. júna 1981

o vožbe overovatežov Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada zvolila

podža § 4 ods. 2 zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

Viktora A n t a l a Jána Králika Ernesta K r i ž a n a Jozefa P ó c s a Evu Zámečníkovú

za overovatežov Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič v. r.

Overovatelia:

Ján Králik v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP