Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

8

Uznesenie

Slovenskej národnej rady z 18. júna 1981

k správe o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady od 28. mája do 18. júna 1981

Slovenská národná rada berie so súhlasom na vedomie

správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady od 28. mája do 18. júna 1981.

Predseda

Slovenskej národnej rady; Viliam Šalgovič v. r.

Overovatelia:

Ján Králik v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP