SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

12

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 2. júla 1981

k správe predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 18. júna do 2. júla 1981.

Slovenská národná rada berie so súhlasom na vedomie

správu predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 18. júna do 2. júla 1981.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič v. r.

Overovatelia: Viktor Antal v. r. Ján Králik v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP