SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

13

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 18. decembra 1981

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1981 - 1985

Slovenská národná rada schvaluje

vládny návrh zákona SNR o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1981 - 1985, ako ho odporučili podpredseda vlády SSR a predseda Slovenskej plánovacej komisie a spoločný spravodajca výborov Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Viktor Antal v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP