SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VIL volebné obdobie

14

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 18. decembra 1981

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady o Štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982

Slovenská národná rada schvaľuje

vládny návrh zákona SNR o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982, ako ho odporučili minister financií SSR a spoločný spravodajca výborov Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Viktor Antal v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP