SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

15

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 18. decembra 1981 k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode

Slovenská národná rada schvaľuje

vládny návrh zákona SNR o vnútornom obchode, ako ho odporučili minister obchodu SSR a spoločný spravodajca výborov Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Viktor Antal v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP