SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

16

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 18. decembra 1981

k návrhu Ústavnoprávneho výboru SNR na uvolnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

Slovenská národná rada uvoľňuje

1. JUDr. Milana Benoviča z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi,

2. JUDr. Ľubomíra Bundzela z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Bratislave,

3. Mariána Gelenekyho z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Humennom,

4. JUDr. Alžbetu Horváthovú z funkcie sudkyne z povolania Obvodného súdu Bratislava 2,

5. JUDr. Jána Jakubču z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

6. Ľubomíra Janíčka z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Žiari nad Hronom,

7. JUDr. Otu Jurču z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

8. Jána Kislíka z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

9. Petra Kmeca z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Starej Ľubovni,

10. Milana Končeka z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu Košice-vidiek,

11. JUDr. Martina Kotiana z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 1,

12. Ľudmilu Kutišovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Považskej Bystrici,

13. JUDr. Dušana Macku z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Poprade,

14. JUDr. Jána Mazúra z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 2,

15. Ľubora Nevidanského z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 1,

16. Alojza Palaja z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Banskej Bystrici,

17. Vieru Račekovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Žiari nad Hronom,

18. Dušana Srogončíka z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Martine,

19. JUDr. Jozefa Vlčeka z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Banskej Bystrici.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Viktor Antal v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP