SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

17

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 18. decembra 1981

k návrhu Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na odvolanie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada

podľa § 43 ods. 1 a § 51 ods. 1 písm. c/ zákona číslo 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších zákonných zmien a doplnkov

odvoláva

1. Evu Bundzíkovú z funkcie sudcu z povolania na Obvodnom súde Bratislava

III,

2. Jozefa Janičinu z funkcie sudcu z povolania na Okresnom súde v Dolnom Kubíne,

3. Ondreja Sijku z funkcie sudcu z povolania na Okresnom súde v Prešove.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Viktor Antal v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP