SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

18

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 18. decembra 1981

k návrhu Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada

podľa článku 101 ods. 1 Ústavy ČSSR v znení ústavného zákona č. 155/1969 Zb. a podľa § 43 ods. 1 zákona číslo 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších zákonných zmien a doplnkov

volí

do funkcie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky týchto kandidátov:

Pre Najvyšší súd SSR:

JUDr. Jána Benčuru JUDr. Stanislava Kostku JUDr. Dušana Mačku

Pre Mestský súd Bratislava:

JUDr. Alžbetu Horváthovú JUDr. Martina Kotiana JUDr. Jána Mazúra Máriu Sporkovú

Pre Krajský súd Banská Bystrica:

Alojza Palaja Jozefa Ryanta

Pre Krajský súd Košice:

JUDr. Milana Benoviča Annu Dubovú Mariána Gelenekyho JUDr. Ota Jurču Dušana Kána

Pre Obvodný súd Bratislava I:

JUDr. Ľubomíra Bundzela Ľubomíra Hnáta Jána Mihala

Pre Obvodný súd Bratislava III:

Karola Dorňáka Ľubora Neviďanského

Pre Obvodný súd Bratislava IV:

Dušana Srogončíka

Pre Okresný súd Dunajská Streda:

Rudolfa Novotného

Pre Okresný súd Galanta:

Annu Slovákovu

Pre Okresný súd Nitra:

Alžbetu Gnothovú Dagmar Podhorcovú

Pre Okresný súd Nové Zámky:

Annu Božekovú

Pre Okresný súd Topoľčany:

Vieru Hrnčárovú Pavlínu Krajčírovú

Pre Okresný súd Trnava:

Evu Bernkopfovú Janu Demianovú

Pre Okresný súd Banská Bystrica:

Antona Bahledu

Pre Okresný súd Humenné:

Jána Kislíka Annu Lisú

Pre Okresný súd Martin:

Vieru Račekovú

Pre Mestský súd Košice:

Vieru Choborovú

Magdalénu Korčákovú

Zuzanu Miszovú

Michala Poľaka

Jána Slebodníka

Františka Tomku, promovaného právnika

Pre Okresný súd Košice-vidiek:

Ladislava Cakociho Vieru Michalíkovú

Pre Okresný súd Poprad:

Mariána Töröka Štefana Zoričáka

Pre Okresný súd Prešov:

JUDr. Natáliu Šatnú

Pre Okresný súd Trebišov:

Alexandra Demetera Milana Petričku

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Viktor Antal v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP