SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

19

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 18. decembra 1981

k návrhu Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky na voľbu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada volí

podľa čl. 101 ods. 1 Ústavy ČSSR v znení ústavného zákona č. 155/1969 Zb. a podľa § 44 ods. 3 zákona o organizácii súdov a o voľbách sudcov, vyhláseného v úplnom znení pod č. 19/1970 Zb.

JUDr. Jána Benčuru do funkcie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Viktor Antal v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP