SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

21

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 18. decembra 1981

k správe predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 3. júla do 17. decembra 1981

Slovenská národná rada berie so súhlasom na vedomie

správu predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 3. júla do 17. decembra 1981.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Viktor Antal v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP