SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

22

Uznesenie SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 27. apríla 1982

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada

podľa článku 121 ods. 4 ústavného zákona o československej federácii schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 29. januára 1962 č. 11/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.

Predseda

Slovenskej národnej rady Viliam Šalgovič, CSc., v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Viktor Antal v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP