SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII volebné obdobie

23

Uznesenie SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 27. apríla 1982

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach

Slovenská národná rada schvaľuje

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach, ako ho odporučil spoločný spravodajca výborov Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady Viliam Šalgovič, CSc., v. r

Overovatelia:

Eva Zámečníková v r.

Viktor Antal v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP