SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

25

Uznesenie SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 27. apríla 1982

k správe predsedu Slovenskej národnej rady o realizácii podnetov poslancov SNR prednesených na 3 schôdzke Slovenskej národnej rady 17. a 18. decembra 1981

Slovenská národná rada berie so súhlasom na vedomie

správu predsedu Slovenskej národnej rady o realizácii podnetov poslancov SNR prednesených na 3. schôdzke Slovenskej národnej rady 17. a 18 decembra 1981.

Predseda

Slovenskej národnej rady Viliam Šalgovič, CSc, v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Viktor Antal v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP