SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

26

Uznesenie SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 27. apríla 1982

k správe predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 18. decembra 1981 do 26. apríla 1982

Slovenská národná rada berie so súhlasom na vedomie

správu predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 18. decembra 1981 do 28. apríla 1982.

Predseda

Slovenskej národnej rady Viliam Šalgovič, CSc., v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Viktor Antal v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP