SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

29

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 24. júna 1982

k návrhu Ústavnoprávneho výboru SNR na uvolnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

Slovenská národná rada uvoľňuje

1. Ľubomíra H u d á k a z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 2,

2. JUDr. Imricha Jonnera z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Prešove,

3. JUDr. Milana Karabína z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Poprade,

4. JUDr. Svetozára Kupca z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši,

5. Máriu Michalovu z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Trenčíne,

6. JUDr. Valériu Mihalčínovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Trebišove,

7. JUDr. Júliusa Matečného z funkcie sudcu z povolania Mests-kého súdu v Bratislave,

8. Vladimíra M o š k u z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Prešove,

9. Katarínu Nemešovú, promovanú právničku z funkcie sudkyne z povolania Mestského súdu v Košiciach;

10. Alfréda Pokorného z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Bratislave,

11. Vieru Rajzákovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Dunajskej Strede,

12. JUDr. Jozefa S o r o č i n u z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Michalovciach,

13. Ľudmilu Stojčevovú z funkcie sudkyne z povolania Obvodného súdu Bratislava 2,

14. JUDr. Milana Š e b e ň a z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

15. Eriku Ž a ž o v ú z funkcie sudkyne z povolania Obvodného súdu Bratislava 4.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc., v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján K r á l i k v. r.

Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP