SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VIL volebné obdobie

32

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY; z 18. novembra 1982

k návrhu Mandátového a imunitného výboru SNR na overovanie platnosti voľby novozvolených poslancov Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 35 - Zbehy a vo volebnom obvode č. 125 - Sobrance

Slovenská národná rada

podľa článku 113 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii

overuje

platnosť doplňovacích volieb poslanca SNR Silvestra Minaroviča, zvoleného 17. a 18. septembra 1982 vo volebnom obvode č. 35 - Zbehy a poslanca SNR Ing. Jozefa Širotňák a, zvoleného 16. októbra 1982 vo volebnom obvode č. 125 - Sobrance.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Ernest K r i ž a n v. r.

Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP