SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

33

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 18. novembra 1982

k návrhu poslancov SNR Viliama Šalgoviča, Kamila Brodzianskeho, Eleny Ďuricovej, Daniela Futeja, Fedora Gullu, Ernesta Križana, Emila Kucharoviča, Juraja Moravca, Jána Soloviča a Petronely Višňovcovej na doplňovaciu voľbu členov výborov SNR

Slovenská národná rada zvolila

podľa § 7 pím. g) zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, v znení neskorších predpisov, Silvestra Minaroviča za člena Mandátového a imunitného výboru SNR a Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu a Ing. Jozefa S i r o t ň á k a za člena výboru SNR pre školstvo a kultúru.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Ernest K r i ž a n v. r.

Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP