SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

37

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 19. novembra 1982

k správe o realizácii podnetov poslancov SNP prednesených na 4. a 5. schôdzke Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada berle so súhlasom na vedomie

správu o realizácii podnetov poslancov SNR prednesených na 4. a 5. schôdzke Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Ernest K r i ž a n v. r.

Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP