SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

38

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 19. novembra 1982

k správe predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 25. júna do 18. novembra 1982

Slovenská národná rada berle so súhlasom na vedomie

správu predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 25. júna do 18. novembra 1982.

Overovatelia:

Ernest K r i ž a n v. r.

Eva Zámečníková v. r.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP