SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII volebné obdobie

39

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

zo 16. decembra 1982

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie

Slovenská národná rada schvaľuje.

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie tak, ako ho odporučil spoločný spravodajca výborov Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady. Viliam Šalgovič, CSc. v. r

Overovatelia:

Viktor A n t a l v. r.

Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP