SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

41

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

zo 16. decembra 1982

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983

Slovenská národná rada schvaľuje

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983 tak, ako ho odporučil spoločný spravodajca výborov Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Viktor Antal v. r.

Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP