SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

43

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

zo 17. decembra 1982

k návrhu Ústavnoprávneho výboru SNR na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

Slovenská národná rada uvoľňuje

1. JUDr. Juraja Babjaka z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Lučenci,

2. JUDr. Jozefa Bibela z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 2,

3. JUDr. Jána Bobora z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu vo Zvolene,

4. Milana Cíbika z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Žiline,

5. JUDr. Jozefa Fajčiaka z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Humennom,

6. JUDr. Júliusa Hudáka z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu Košice-vidiek,

7. Dušana Jurkoviča z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Senici,

8. JUDr. Františka Karabu z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Bratislave,

9. Vladimíra K o t u s a z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

10. Júliusa Lacjaka, promovaného právnika, z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

11. JUDr. Pavla Leštáka z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 4,

12. JUDr. Jána Mazáka z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

13. Vladimíra Mazalána z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 3,

14. Alžbetu Pasterákovú, promovanú právničku, z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu Košice-vidiek,

15. JUDr. Jozefa Škerdu z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Dolnom Kubíne,

16. JUDr. Františka Tomku z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

17. Andreja Tymku z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi,

18. JUDr. Jána V a l e n t a z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Banskej Bystrici,

19. JUDr. Júliusa Viciana z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Rimavskej Sobote,

20. Emíliu Zimovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Čadci,

21. Jozefa Z n á š i k a z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 2.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Viktor Antal v. r.

Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP