SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

44

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

zo 17. decembra 1982

k návrhu Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada

podľa článku 101 ods. 1 Ústavy ČSSR v znení ústavného zákona č. 155/1969 Zb. a podľa § 43 ods. 1 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších zákonných zmien a doplnkov

volí

do funkcie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky týchto kandidátov:

Pre Najvyšší súd SSR:

JUDr. Vojtecha Kováčika

Pre Mestský súd Bratislava:

JUDr. Pavla Leštáka

Pre Krajský súd Banská Bystrica:

JUDr. Juraja Babjaka JUDr. Jána Bobora Milana Cíbika Máriu Rišiaňovú JUDr. Jána Valenta Emíliu Zimovú

Pre Krajský súd Košice:

JUDr. Danielu Grešovú

Vladimíra Kotusa

Alžbetu Pasterákovú, promovanú právničku

Pre Obvodný súd Bratislava 2:

JUDr. Petra Hatalu JUDr. Martina Murgaša

Pre Obvodný súd Bratislava 3:

Miloša Barbuša Miroslava Lehoczkého

Pre Obvodný súd Bratislava 4:

Tibora Csémiho Štefana Čakváriho Róberta Dupkalu Dušana Jurkoviča

Pre Okresný súd Komárno:

Arpáda Jóbu

Pre Okresný súd Trenčín:

Oľgu Lichnerovú

Pre Okresný súd Banská Bystrica:

JUDr. Dušana Mrenicu

Pre Okresný súd Čadca:

Stanislava Záhumenského

Pre Okresný súd Liptovský Mikuláš:

Františka Potockého

Pre Okresný súd Veľký Krtíš:

Katarínu Lestyanszkú

Pre Okresný súd Žiar nad Hronom:

JUDr. Jána Jureka Máriu Kuteničovú

Pre Okresný súd Žilina:

Daniela Hudáka

Pre Okresný súd Bardejov:

Miroslava Rybčáka

Pre Mestský súd Košice:

JUDr. Ivana Daňu JUDr. Júliusa Hudáka Miloša Kaana JUDr. Jána Mazáka JUDr. Milana Ružbarského

Pre Okresný súd Košice vidiek:

JUDr. Rudolfa Čirča JUDr. Františka Tomku

Pre Okresný súd Poprad:

JUDr. Štefana Harabína

Pre Okresný súd Prešov:

Jozefa Pirkovského

Pre Okresný súd Stará Ľubovňa:

JUDr. Jozefa Fajčáka.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia: Viktor Antal v. r. Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP