SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

45

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

zo 17. decembra 1982

k správe predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 19. novembra do 16. decembra 1982

Slovenská národná rada berie so súhlasom na vedomie

správu predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 19. novembra do 16. decembra 1982.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Viktor Antal v. r.

Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP