Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

47

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

zo 14. apríla 1983

o voľbe členov komisie pre vypracovanie návrhu na uznesenie k Vyhláseniu Federálneho zhromaždenia ČSSR zo 16. marca 1983

Slovenská národná rada poverila

vypracovaním návrhu na uznesenie k Vyhláseniu Federálneho zhromaždenia ČSSR zo 16. marca 1983 Stálu pracovnú skupinu Predsedníctva SNR pre zahraničné vzťahy.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r

Overovatelia:

Viktor A n t a l v. r.

Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP