Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

51 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY zo 14. apríla 1983

k správe predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 17. decembra 1982 do 14. apríla 1983 s osobitným zretežom na realizáciu podnetov poslancov SNR prednesených na 6. a 7. schôdzke Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada berie so súhlasom na vedomie

správu predsedu SNR o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 17. decembra 1982 do 14. apríla 1983.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam S á l g o v i č, CSc. v r.

Overovatelia:

Viktor A n t a l v. r.

Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP